Αρχική

SHS

Ιστορικό

Βούρτσες, σάρωθρα, strip system, για οικιακή και βιομηχανική χρήση Ultina. Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη κατασκευή για τρεις γενιές.

Η τροχιά της επιχείρησης μας, διαρκεί στον χώρο της βιομηχανίας περισσότερο από τρείς γενεές. Τόσο η παράδοση, όσο και η εμπειρία μας στο τομέα μελέτης και κατασκευής βουρτσών που προορίζονται για οικιακή και βιομηχανική χρήση, μας έδωσαν τις δυνατότητες να προσφέρουμε λύσεις ακόμα και στις πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις.

Σήμερα, η εταιρία μας, με το δυναμικό της παραγωγής της, καλύπτει κυρίως τον τομέα της βιομηχανικής βούρτσας σε όλα τα είδη και μεγέθη και ανταποκρίνεται στην ελληνική αγορά με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

κατασκευή ιστοσελίδων Αίγιο  chilloutapps.gr