Βιομηχανικές Βούρτσες – Εφαρμογές

Οι βιομηχανικές βούρτσες της εταιρίας μας, χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας όπως:

 • Bιομηχανία εμφιαλώσεως
 • Κλωστοϋφαντουργίες
 • Μεταλλουργία
 • Υαλουργίες
 • Βιομηχανία λιπασμάτων
 • Βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου
 • Βιομηχανία τσιμέντου
 • Βιομηχανία τροφίμων
 • Γαλακτοβιομηχανία
 • Συσκευαστήρια φρούτων – πατάτας – καρότων
 • Μεταφορικές ταινίες
 • Φινιριστήρια
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Καθαρισμού οδοστρωμάτων – οδοποιϊας
 • Βιολογικοί καθαρισμοί
 • Καθαρισμοί πλοίων
 • Ναυπηγεία
 • Αμμοβολές
 • Βιομηχανίες μαρμάρων
 • Καπνοβιομηχανίες
 • Αεροδρόμια
 • Αλευροβιομηχανίες
 • Γραφικές τέχνες
 • Βαριά βιομηχανία
 • κτλ.

κατασκευή ιστοσελίδων Αίγιο  chilloutapps.gr